Bepalingen :: Fairness Committee

Inleiding

Deze bepalingen beschrijven hoe gelijkheid van kansen en de veiligheid van roeiers ten tijde van de Martini Regatta gewaarborgd blijft.
Het huidige Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) biedt in berpekte mate middelen hoe te handelen in geval er ongelijke omstandigheden (dreigen te) ontstaan. Dit document voorziet in:
 • Het monitoren van de roeiomstandigheden
 • Beslissingsbevoegdheden voor het nemen van alternatieve procedures
 • Opsomming van mogelijke alternatieven

Monitoren van Roeiomstandigheden: Fairness Committee

De Fairness Committee (FC) ziet gedurende de gehele wedstrijd dag toe op de roei omstandigheden op de baan. Dit doet zij middels:
 • Meteorologisch advies (websites – evt. Aangevuld met gepersonaliseerd advies)
 • Analyse van uitslagen
 • Observaties op de baan
 • Expert Kennis

Fairness Committee – Samenstelling

De FC bestaat uit de volgende leden:
 • De WedstrijdLeider
 • Hoofd v/d Jury
 • 1 Kamprechter
 • 2 wedstrijd vertegenwoordigers van deelnemende verenigingen
 • Optioneel kunnen extra personen worden toegevoegd
De namen van de FC-leden zullen vóór aanvang van de wedstrijddag gepubliceerd worden.
Wanneer een ongelijke roeiomstandigheid zich voordoet zal de FC overleggen over de te volgen stappen. Alle leden kunnen een overleg initiëren.
De FC zal tot een unaniem besluit moeten komen omtrent een mogelijke wijziging in het programma en/of regels. Wanneer geen unaniem besluit gevormd kan worden, vervalt de functie van de FC en zullen de besluiten genomen worden conform het RvR.

Fairness Committee – Bevoegdheden

Wanneer een ongelijke wedstrijd situatie dreigt te ontstaan zal de FC de volgende middelen gebruiken om deze ongelijkheden ongedaan te maken:
 • Schuiven van banen
  • Bij normale weersomstandigheden wordt er geroeid in banen 1-6 (oproeien in baan 8)
  • Bij situaties waar de wind in een andere richtingen op de baan staat, kan er gekozen worden om te roeien in baan 2-7 (oproeien in baan 0).
 • Verbieden van delen van de baan
  • Banen worden uitgesloten van de wedstrijdbaan en verklaard tot ‘verboden gebied’
 • Tijden schuiven
  • In geval van een (korte) periode van ongelijke situatie kunnen de races vervroegd of verlaat worden
  • Bij lange duur van ongelijke omstandigheden, kunnen races naar een andere wedstrijddag verplaatst worden
 • Races vervallen
  • Een aantal nummers kunnen worden geschrapt, om tijd vrij te ruimen voor overige wedstrijden (bijv. Alle 1000m races vervallen)
  • Het weer is dusdanig slecht dat roeien in zijn geheel niet mogelijk zal zijn; alle races zullen vervallen
 • Time Trials
  • Races zullen in kiellinie gevaren worden in baan 7 met een vliegende start vanaf de 100m (dwz er wordt 1900m geroeid) {zie ook hoofdstuk “Time Trials”}
 • Andere maatregelen
  • Een andere maatregel kan gekozen worden, mits deze de veiligheid & eerlijkheid behouden blijft en deze maatregel conform RvR is

Beslissingen

Besluiten genomen door de FC zullen tijdig en duidelijk gepubliceerd worden, middels:
 • Omroep
 • Notities op Finishtoren, secretariaat, kleedkamers
 • Website
 • Social Media

Time Trials

 • Indien de Jury het besluit neemt om wegens weersomstandigheden time trials te varen, dan gelden de volgende bepalingen:
 • Time trials worden gevaren over een afstand van 1900 m (met een vliegende start op 100m).
 • De voorwedstrijden, heats en directe finales worden op basis van de lotingvolgorde gestart, met inachtneming van de promotie code per voorwedstrijd (bijvoorbeeld de drie tijdsnelsten gaan door naar de finale).
 • Alle ploegen worden gestart in baan 7. Er wordt gevaren conform het RvR met betrekking tot kiellinie wedstrijden (opgelopen ploegen moeten uitwijken naar baan 6 / 5).
 • Startverschil tussen ploegen is 20 seconden.
 • Startverschil tussen heats / voorwedstrijden is minimaal 1 minuut.
 • Finales kunnen zowel als time trial of Boord aan Boord gevaren worden. Dit wordt nader bekend gemaakt op het wedstrijd secretariaat.

Voorts geldt dat de Martini Regatta is aangewezen als klasserende wedstrijd door de KNRB. Dat wil zeggen dat ondanks races mogelijkerwijs niet boord-aan-boord worden gevaren, zal de klasserende status nog steeds blijven gelden (dwz ook een race die in kiellinie gevaren is, is nog steeds klasserend).

Baangebruik Time Trials

Baan 0Oproeibaan
Baan 1Vrijhouden
Baan 2 en 3Warm roeien / oproeien
Baan 4Vrijhouden
Baan 5,6 en 7Wedstrijdbaan
Baan 8Verboden voor roeiers: disciplinaire maatregelen zijn mogelijk, bv strafstijd of ontsluiting; straftijd is bepaald op 5 seconden.
Martini Regatta

Nederlands Engels

home

wedstrijd bepalingen

algemeen
inschrijvingen
loting
verkeersregels
veiligheid
junioren
jeugd
veteranen
fairness committee
tijdschema

informatie

sponsoring
roeibaan
links
commissie
route
fietsverhuur
VIP

sprint

inschrijvingen
loting

regatta

inschrijvingen
loting

archief

oude uitslagen